Direkt till innehållet

Distansundervisning från 7 december

Regeringen har beslutat om distansundervisning för gymnasiet fr.o.m. måndag 7 december. På Munkagårdsgymnasiet gör vi undantag för alla årskurser på Spåret (NPF) som fortsätter att ha sin undervisning på skolan. Elever och vårdnadshavare informeras löpande om vad som gäller och de förändringar som sker. Det som gäller från 25 januari och tillsvidare är att de olika årskurserna (undantaget Spåret) är på plats växelvis på skolan för att minska antalet personer som vistas i lokalerna samtidigt. Vi kan tyvärr inte ta emot några prova på-elever eller studiebesök på grund av det rådande läget.