Länk till förstasidan

Elevhälsoteam

På Munkagårdsgymnasiet finns en väl uppbyggd elevhälsa som arbetar hälsofrämjande och förebyggande för att du som elev ska må bra under din studietid och kunna nå utbildningens mål. Vår kurator och våra två skolsköterskor ingår tillsammans med rektor, boendechef, studie- och yrkesvägledare samt specialpedagoger i skolans elevhälsoteam.

Kontaktuppgifter till elevhälsoteamet

Anna Sidén

Skolsköterska

Telefon: 0340-48 09 26

E-post: Anna.Siden@regionhalland.se

Helena Olsson

Skolsköterska

Telefon: 0340-48 09 56

E-post: Helena.Olsson@regionhalland.se

Catharina Paulsson

Kurator

Telefon: 0340-48 09 47

Mobil: 070-695 09 47

E-post: Catharina.Paulsson@regionhalland.se

Jenny Norrman

Studie- och yrkesvägledare

Telefon: 0340-48 09 52

E-post: Jenny.M.Norrman@regionhalland.se

Marie Govik Nyborg

Specialpedagog

Telefon: 0340-48 09 32

Mobil: 072-209 95 34

E-post: Marie.Govik-Nyborg@regionhalland.se

Peter Kåreklint

Specialpedagog

Telefon: 0340-48 09 46

Mobil: 072-985 25 16

E-post: Peter.Kareklint@regionhalland.se

Fredrik Sandgren Wisén

Chef Boende och Fritid

Telefon: 0340-48 09 68

Mobil: 073-334 22 79

E-post: Fredrik.Sandgren-Wisen@regionhalland.se

Maria Johnsson Thorén

Rektor

Telefon: 0340-48 09 65

Mobil: 070-548 09 65

E-post: Maria.Johnsson-Thoren@regionhalland.se