Elevråd

Munkagårdsgymnasiets elevråd arbetar för en skola där elever och personal ska trivas. De träffas en gång i månaden och diskuterar aktuella frågor som rör skolan.

Eleverna som ingår i elevrådet samlade i skolans entré.
Munkagårdsgymnasiets elevråd läsåret 2020-2021.