En karta över Mellaneuropa med röda knappnålar.

Internationella samarbeten

Varje ny generation måste vinnas på nytt för de grundläggande frågorna om demokrati och tolerans. För att uppnå det måste skolan ge kunskaper om förhållanden i olika delar av världen och de fundamentalt olika levnadsbetingelser vi människor lever under.