Direkt till innehållet

Ledighetsansökan

Ledighet under pågående läsår ska i största möjliga mån undvikas. Mentor kan bevilja ledighet upp till tre dagar. Ledighet för uppskrivning, uppkörning, riskettan och risktvåan är giltig frånvaro, däremot är det inte giltig frånvaro för vanliga körlektioner.

Vid längre tids ledighet behandlas varje ansökan individuellt, efter det att eleven (vårdnadshavare för elever under 18 år), inkommit med ett brev där man anger skäl till ledigheten och längden på ledigheten. Brevet lämnas tillsammans med ifylld blankett för ledighetsansökan till mentor 3 veckor innan planerad ledighet, som i sin tur lämnar det till rektor för beslut. Vid planerad ledighet är det alltid elevernas ansvar att ta igen det man har missat under sin ledighet.

Ledighetsansökan elev Munkagårdsgymnasiet (öppnas som pdf)