Ordningsregler för elevboendet

För att alla ska trivas på elevhemmet måste vi ta hänsyn till varandra. Att bo på elevhem kräver ömsesidig tolerans och förståelse. Därför gäller följande ordningsregler.

Mellan kl. 21.00 och 07.00 ska det vara tyst och stilla på elevhemmet.

Om du har gäster ska de lämna elevhemmet senast kl. 21.00. Du har ansvar för dina gäster. Besökare som inte följer skolans ordningsregler, inte delar skolans grundläggande värderingar eller skapar otrygghet på skolan får inte besöka elevhemmet. Om du har gäst som önskar övernatta ska förfrågan om tillåtelse vara gjord senast kl. 18.00 till fritidsledare/boendechef.

Boende på elevhemmet är måndag-fredag. Det är helt förbjudet att vistas på elevhemmet under helger och lov. Elev skall anlända till elevhemmet måndag morgon. Om dessa regler inte följs kan eleven mista sitt boende med omedelbar verkan. Vid sjukdom ska eleven åka hem.

Du kvitterar ut en nyckel för ditt boende. Borttappad nyckel ersätts med 200 kr.

När du lämnar ditt rum ska tv/radio/musikanläggning stängas av, ljuset vara släckt, fönster stängas och dörren låsas.

Rökning är inte tillåtet på elevbostadsområdet. Rökning med vattenpipa är inte tillåtet, ej heller att förvara vattenpipa som prydnadsföremål i elevbostaden. Det är inte tillåtet med levande ljus på elevhemmet.

Det är inte tillåtet att sätta upp saker på väggarna i rummen utan personalens tillåtelse. Flaggor får ej sättas upp på elevhemmet.

Arbetskläder/skor som använts i stallar, verkstäder och praktiskt arbete skall förvaras i skåp i omklädningsrummen på skolan. Det är ej tillåtet att tvätta arbetskläder, djurtäcken/filtar mm. på elevboendet.

Det är inte tillåtet att vara alkohol-/drogpåverkad, inte heller att förtära, inneha och förvara alkohol, narkotika eller andra droger inom skol- och elevbostadsområdet. Alkohol som tas i beslag hälls ut. Inga tomflaskor eller tomburkar för öl, vin eller sprit får förvaras som prydnadsföremål i elevbostaden.

Du ansvarar själv för ordningen och städningen av ditt rum. Om det behövs har personal rätt att kräva att du städar ditt rum. Skador och fel som uppstår på ditt rum och gemensamma utrymmen ska genast anmälas till fritidspersonalen. Du är ansvarig för att rum och inventarier hålls hela och rena. Om något går sönder anmäler du skadan till personalen på elevhemmet.

Du tillsammans med de övriga boende ansvarar för att de gemensamma utrymmena städas och hålls i ordning.

Efter din tid på elevhemmet är du ansvarig för att lämna ditt rum utflyttningsstädat. Eventuella skador som hyresgästen orsakat faktureras.