Resekort

Om du har mer är 6 km till skolan kan du få ett resekort som gäller på Hallandstrafikens bussar och även på vissa tåg då det är aktuellt.

Du ansöker om resekort hos din hemkommun. Du som bor i Varbergs eller Falkenbergs kommun hämtar sedan ut ditt resekort på Munkagårdsgymnasiet vid skolstarten. Tillhör du en annan kommun så ska det finnas information på din hemkommuns hemsida om hur du får ditt resekort.

Du behåller själva resekortet under hela skolgången, men gör en ny ansökan inför varje läsår. När ansökan beviljats laddas en ny skolbiljett på ditt kort.

Läs mer om resekortet på Hallandstrafikens hemsida.

Busskur med texten Munkagårdsgymnasiet.