Sjukanmälan

Vid sjukdom ska du eller din vårdnadshavare sjukanmäla dig via IST Administration senast kl 8.30. För elever under 18 år är det enbart vårdnadshavare som kan sjukanmäla eleven för att det ska räknas som giltig frånvaro.

IST Administration för vårdnadshavare

I det här systemet ska du som vårdnadshavare sjukanmäla ditt barn. För att logga in i IST Administration använder du BankID eller Freja EID. Ta gärna del av vår manual för vårdnadshavare.

IST Administration för elever

Du som är elev och över 18 år ska sjukanmäla dig via IST Administration. För att logga in i IST Administration använder du BankID eller Freja EID.

Har du frågor som rör din sjukdom ringer du till skolsköterskan, tel 0340-480956.

Glöm inte att anmäla sjukdom till Försäkringskassan om du har sjukpenning under studietiden.

Sjukanmälan – när du gör din praktik

Sjukanmälan under APL ska göras både till skolan (via IST Administration) och till APL-platsen.

Sjukanmälan vid stalltur/djurtur

Ska du ha stalltur, djurvårdstur eller har driftsvecka när du blir sjuk ringer du till:

ladugård 0340-48 09 73 före kl 5.40 eller

djurhuset 0340-48 09 76 före kl 6.30 eller

suggstallet 0340-48 09 74 före kl 7.00

Samt sjukanmäler dig till skolan via IST Administration också.

Sjuk under dagen

Blir du sjuk under dagen ska vårdnadshavare sjukanmäla dig via IST Administration. Är du över 18 år kan du göra det själv.

Skadeanmälan vid olycksfall

Vid olycksfall gör du en skadeanmälan på försäkringsbolaget Svedeas webbsida.

Till skadeanmälan