Direkt till innehållet

Sjukanmälan

Vid förkylningssymtom, var god läs här: Information om covid-19 – provtagning och riktlinjer för återgång till skolan

Vid sjukdom ska du eller din förälder meddela detta till skolan på morgonen, senast kl 8.30. Meddelandet ska ske via mejl till munkagardsgymnasiet@regionhalland.se. I ämnesrutan skriver du sjukfrånvaro. Uppge för- och efternamn, klass samt orsak till frånvaron. Har du inte tillgång till internet ringer du till skolan 0340-480950.

För elever under 18 år är det enbart vårdnadshavare som kan sjukanmäla eleven för att det ska räknas som giltig frånvaro. Sjukanmälan ska ske varje dag. Vid längre tids sjukdom kan det anmälas flera dagar åt gången. Har du frågor som rör din sjukdom ringer du till skolsköterskan, tel 0340-480956.

Sjukanmälan – när du gör din praktik

Sjukanmälan under APL ska göras både till skolan och APL-platsen.

Sjukanmälan vid stalltur/djurtur

Ska du ha stalltur, djurvårdstur eller har driftsvecka när du blir sjuk ringer du till:

ladugård 0340-48 09 73 före kl 5.40 eller

djurhuset 0340-48 09 76 före kl 6.30 eller

suggstallet 0340-48 09 74 före kl 7.00

Samt sjukanmäler dig till skolan på vanligt sätt också.

Sjuk under dagen

Blir du sjuk under dagen ska dina föräldrar/vårdnadshavare sjukanmäla dig via mejl eller ringa kansliet. Är du 18 år kan du göra det själv.

Glöm inte att anmäla sjukdom till Försäkringskassan om du har sjukpenning under studietiden.

Skadeanmälan vid olycksfall

Vid olycksfall gör du en skadeanmälan på försäkringsbolaget Svedeas webbsida.

Till skadeanmälan