Skolstart årskurs 3

Information till dig som börjar årskurs 3 hösten 2022.

Välkommen tillbaka till skolan

Din termin startar med APL och vi hoppas att du får det bra.

Om du blir sjuk – glöm inte att anmäla detta både till APL-värden och till skolan!

Till dig som har elevbostad

Du som behöver bo på elevhemmet under din praktik – kontakta oss. Vi finns på skolan under dagtid från och med måndag 1 augusti.

Du som flyttar in i ditt rum efter praktiken kan hämta din nyckel på kvartershuset måndag efter APL-perioden. Hör av dig på Boende/Fritids telefon.

Kom ihåg att ta med det påskrivna hyreskontraktet. Observera att du betalar hyra även under APL-perioden.

PS. Du söker nytt inackorderingsbidrag hos din hemkommun för läsåret 22/23. Blankett finns på kommunernas hemsidor.

Till dig som pendlar

Du ansöker om resekort hos din hemkommun. Du som bor i Varbergs eller Falkenbergs kommun hämtar sedan ut ditt resekort på Munkagårdsgymnasiet vid skolstarten. Tillhör du en annan kommun så ska det finnas information på din hemkommuns hemsida om hur du får ditt resekort.

Med vänliga hälsningar,

Fredrik Sandgren-Wisén
Boende/Fritid chef
073-334 22 79

Boende/Fritid
070-557 91 80