Studiehjälp

På Munkagårdsgymnasiet erbjuds gott om extra stöd för att du som elev ska uppnå målen i undervisningen.

Oasen Studio

I korridoren med lärarnas arbetsrum finns en lokal som kallas Oasen. Det ska vara just en lugn oas för den som har behov av att arbeta i lugn och ro. Delar av skoldagen bemannar våra specialpedagoger Peter och Marie Oasen och hjälper till med studierna.

Oasen Läxa

På tisdagar är det studiehjälp i Oasen efter skoltid. Då är du välkommen att sitta ner en stund med ditt skolarbete. Det finns lite fika och möjlighet att få hjälp med dina studier eller göra ett omprov. På måndagskvällar går det att få hjälp med studierna på distans via Teams och tisdagens studiehjälp går också den att ta del av via Teams. På internatet erbjuds också studiehjälp i kvartershuset på tisdagskvällar.

Vinterskola och Sommarskola

Under ett par dagar på jullovet erbjuder vi något vi kallar för Vinterskola. Vinterskolan är till för att du som är elev ska ha möjlighet att få hjälp med dina studier, så att du kommer i fas inför vårterminen. Du kommer tillsammans med din mentor överens om du vill och behöver delta i Vinterskolan. Ett liknande koncept erbjuds i början av sommarlovet.

Kontakt

Marie Govik Nyborg, Specialpedagog

Telefon: 0340-48 09 32

Mobil: 072-209 95 34

E-post: Marie.Govik-Nyborg@regionhalland.se

Peter Kåreklint, Specialpedagog

Telefon: 0340-48 09 46

Mobil: 072-985 25 16

E-post: Peter.Kareklint@regionhalland.se