Elevhälsoteam

Förutom nedanstående ingår även rektor, boendechef samt studie- och yrkesvägledare i skolans elevhälsoteam.

Skolsköterskor

Anna Sidén

Telefon: 0340-48 09 26

E-post: Anna.Siden@regionhalland.se

Helena Olsson

Telefon: 0340-48 09 56

E-post: Helena.Olsson@regionhalland.se

Kurator

Catharina Paulsson

Telefon: 0340-48 09 47

Mobil: 070-695 09 47

E-post: Catharina.Paulsson@regionhalland.se

Specialpedagoger

Marie Govik Nyborg

Telefon: 0340-48 09 32

Mobil: 072-209 95 34

E-post: Marie.Govik-Nyborg@regionhalland.se

Peter Kåreklint

Telefon: 0340-48 09 46

Mobil: 072-985 25 16

E-post: Peter.Kareklint@regionhalland.se