Solcellsanläggning

På en del av våra tak på Munkagårdsgymnasiet finns det solceller och på skolans marker finns även Varberg Energis solcellspark Solsidan.

Solceller på taket till en maskinhall.
Solceller på taket till vår maskinhall för trädgårdsmaskiner.

Här kan du se hur mycket skolans solceller producerar!