Direkt till innehållet

Tillgänglighetsredovisning

Webbplatsens tillgänglighet

Region Halland står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur katrineberg.regionhalland.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Munkagård som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

  • Att snabbt skaffa sig en överblick av webbplatsen kan vara svårt då sitemap saknas. 
  • Navigering direkt till rätt sida genom sök är inte möjlig då sökning inte erbjuds. 
  • Bilders betydelse kan i vissa fall vara svår att avgöra då det kan förekomma alternativtexter som är för knapphändiga.
  • Användaren kan ibland störas av alternativtexter till bilder som är ifyllda trots att bilden i huvudsak är dekorativ och borde märkts upp så den ignorerades av talsyntes.
  • Att skapa sig en korrekt bild av innehållet på enskilda sidor försvåras av att rubriknivåerna ofta är felaktigt angivna. 

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

  • Att skapa sig en överblick av webbplatsen försvåras av att det saknas en sitemap.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Munkagård.

Senaste bedömningen gjordes den 6 oktober 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 7 oktober 2020.