Sidfot

Här ändrar du det i sidfoten som är text och bild. Ta ej bort det som finns.

Ändra i de moduler som finns här. När du publicerat så syns ändringarna utåt på hela webbplatsen.

Obs! Ta inte bort något.

Obs! Du kan behöva refresha webbläsaren eller gå bort från sidan och tillbaka igen för att ändrningarna. 

Länkarna ändrar du i mapparna till vänster.

Kontakt

Munkagårdsgymnasiet
Björkängsvägen 25, 432 78 Tvååker

Telefon: 0340-48 09 50

Beredskap kvällar och helger: 074-622 68 98