Länk till förstasidan

Introduktions­program

Munkagårdsgymnasiet erbjuder två olika introduktions­program: Programinriktat val och Yrkesintroduktion.

Kor i en en hage.
Kontakt:
Jenny Norrman, kontaktperson för programinriktat val
Kontakt:
Maria Höglund, kontaktperson för yrkesintroduktion
E-post:
maria.hoglund@regionhalland.se

Programinriktat val

Programinriktat val är en utbildning som ska leda till antagning på ett nationellt yrkesprogram. Du följer det vanliga programmet och studerar upp dina ej godkända betyg under tiden för att bli behörig.

För att antas ska du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk.

Dessutom krävs godkända betyg i:

  • engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen

eller

  • engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen

Ansökan till Programinriktat val görs via din gymnasieantagning. Antal platser på programinriktat val regleras inför slutgiltiga antagningen i mån av plats på respektive inriktning. Vid antagning till programinriktat val utgår man från betygsnittet.

Kontakt för programinriktat val

Du som vill veta mer om programinriktat val är välkommen att kontakta Studie- och yrkesvägledare Jenny Norrman, jenny.m.norrman@regionhalland.se

En traktor som plöjer.

Yrkesintroduktion

Gymnasieutbildning för dig som är praktiskt lagd och saknar behörighet till nationellt program.

Utbildningen vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Utbildningen utgår till stor del från kurser på nationella programmet, Naturbruksprogrammet. Varje elev har ett individuellt upplägg som utgår från elevens behov och förutsättningar. APL (arbetsplatsförlagd utbildning) ingår i utbildningen. De kurserna eleven läser sker i ordinarie klass för nationellt behöriga elever. Undervisningen sker integrerat i storklass med respektive inriktning och årskull.

Ansökan till Yrkesintroduktion görs direkt till Munkagårdsgymnasiet. Skicka ansökningsblanketten till Munkagårdsgymnasiet så snart som möjligt. Antal platser på yrkesintroduktion regleras inför slutgiltiga antagningen i mån av plats på respektive inriktning. Vid antagning till yrkesintroduktion utgår vi från betyg, intresse och förutsättningar för framtida yrke.

Vi vill att du som är intresserad av yrkesintroduktion kommer och provar på en dag hos oss. Kontakta Maria Höglund för prova på-dag.

Kontakt för yrkesintroduktion

Du som vill veta mer om yrkesintroduktion är välkommen att kontakta Yrkesintroduktionsansvarig Maria Höglund, maria.hoglund@regionhalland.se