Länk till förstasidan

Klimatpositivt lantbruk 2030

På Munkagårdsgymnasiet tillämpar vi brukningsmetoder och en djurhållning som kombinerar det bästa från det ekologiska och det konventionella lantbruket med sikte på fortsatt hög produktion och ett klimatpositivt lantbruk 2030.

Det innebär att vi bland annat:

  • strävar efter att minimera användandet av kemiska bekämpningsmedel
  • strävar efter ökad kolinlagring
  • sedan januari 2020 tankar våra dieseldrivna fordon med miljödiesel.

Om man beräknar hela produktens livscykel från råvara till användning så sänker bränslet vi använder koldioxidutsläppet med 85% jämfört med fossil diesel. Dessutom innehåller bränslet varken palmolja eller PFAD (Palm Fatty Acid Distillate, vilket uppstår i livsmedelsindustrins produktion av palmolja).