Länk till förstasidan

Om utbildningen

På lantbruksinriktningen får du kunskaper om maskiner, djur och grödor. Ekonomi är en annan viktig del. Hur får man lönsamhet i ett lantbruksföretag? Hur kan man använda marken och djuren på bästa sätt? På Munkagård får du goda möjligheter att prova på lantbrukets många sidor. Som elev på lantbruksutbildningen är du en del av ett team som under ett år sköter lantbruket. Detta kallar vi driftsår.

På skoljordbruket använder vi modern teknik inom maskin och växtodling och även i våra djurstallar med kor och grisar. Munkagårdsgymnasiets jordbruk drivs på cirka 200 hektar åkermark. Vi odlar spannmål, oljeväxter, baljväxter och vall. Under utbildningen har vi ett nära samarbete med lantbruksföretag och övriga inom näringen. Under utbildningen kommer du även att göra studiebesök på lantbruksföretag.

kor

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Under dina tre år på Munkagårdsgymnasiet har du minst 15 veckors APL utanför skolan. Skolan ordnar din praktikplats och har kontakt med din handledare på praktikplatsen. Praktiken brukar vara en uppskattad del av utbildningen. Det kan även finnas möjlighet att göra praktik utomlands.

en traktor på en åker

Möjligheter efter utbildningen

Du kan efter avslutad gymnasieutbildning jobba med det mesta inom det moderna lantbruket, t.ex. maskinförare eller djurskötare. Du får även kunskap om hur man driver ett företag. Utbildningen ger också möjlighet till vidareutbildning på t.ex. Yrkeshögskola eller Lantmästarprogrammet.

Tidigare elever berättar