Länk till förstasidan

Kursplan

Naturbruksprogrammet, inriktning Naturturism

Gymnasiegemensamma kurser 900 p

Engelska 5, 100 p
Engelska 6, 100 p
Historia 1a1, 50 p
Idrott & Hälsa 1, 100 p
Matematik 1a, 100 p
Naturkunskap 1a1, 50 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1a1, 50 p
Svenska 1, 100 p
Svenska 2, 100 p
Svenska 3, 100 p

Programgemensamma kurser, 400 p

Biologi 1, 100 p
Entreprenörskap, 100 p
Naturbruk, 200 p

Inriktningkurser 600 p

Marken och växternas biologi
Motor- och röjmotorsåg
Naturturism 1
Naturturism 2
Mångbruk av skog
Terrängtransporter

Programfördjupning 600 p

Naturturism 3
Aktivitetsledarskap, Jakt & Fiske
Aktivitetsledarskap, Matlagning i naturen
Naturguidning
Entreprenör och företagande

Individuellt val 200 p

Alla elever på Naturbruksprogrammet ges möjlighet att läsa Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6 som utöver yrkesexamen krävs för grundläggande behörighet till högskolan. Det finns även möjlighet att läsa Matematik 2. Utöver det så finns det kurser kopplade till inriktningen att välja på.

Gymnasiearbete 100 p