Länk till förstasidan

Upplägg

Utbildningen går på halvfart och på semidistans, vilket innebär att den både är nätbaserad, samt innehåller 3 obligatoriska träffdagar på Munkagård, utanför Varberg.

Kommunikationen med lärare och studiekamrater sker i huvudsak via en lärplattform och du behöver därför ha tillgång till dator med internetuppkoppling. Till varje kurs hör obligatorisk litteratur som du själv bekostar.

De tre kurser som utgör stommen i utbildningen är Pedagogik, Mental träning & Träning av hund. Dessa examineras genom olika temauppgifter som berör hur hundar kan fungera som resurs i livslångt lärande och personlig utveckling.

Preliminära datum för obligatoriska träffar:

Träff 1: 1–2/11

Träff 2: 21–22/2

Träff 3: Två dagar under vecka 15. Datum ej spikade.

Innehåll:

Pedagogik 100 poäng.

Mental träning 100 poäng.

Träning av hund 100 poäng.

en person klappar en hund