Länk till förstasidan

Kursplan

Gymnasiegemensamma ämnen 900 p

Engelska 5, 100 p
Engelska 6, 100 p
Historia 1a1, 50 p
Idrott & Hälsa 1, 100 p
Matematik 1a, 100 p
Naturkunskap 1a1, 50 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1a1, 50 p
Svenska 1, 100 p
Svenska 2, 100 p
Svenska 3, 100 p

Programgemensamma ämnen 400 p

Biologi 1, 100 p
Entreprenörskap, 100 p
Naturbruk, 200 p

Individuellt val 200 p

Alla elever på Naturbruksprogrammet ges möjlighet att läsa Svenska 2, Svenska 3 ochEngelska 6 som utöver yrkesexamen krävs för grundläggande behörighet till högskolan. Det ges även möjlighet att läsa Matematik 2.

Gymnasiearbete 100 p

Inriktning Skogsbruk 700 p

Marken och växternas biologi, 100 p
Motor- och röjmotorsåg 1, 100 p
Mångbruk av skog, 100 p
Terrängtransporter, 100 p
Skogsskötsel 1, 100 p
Virkestransport med skotare, 100 p
Virkeslära, 100 p

Programfördjupning 200 p

Serviceteknik 1, 100 p
Företagsekonomi, 100 p

Utgångar 300 p

Maskinförare skotare/skördare

Skogsskötsel 2, 100 p
Skogsmaskin specialisering, 200 p

Manuell skogsvård

Skogsskötsel 2, 100p
Motor- och röjmotorsåg 2, 100p
Småskalig skogsteknik, 100p