Länk till förstasidan

Om utbildningen

Spåret, Naturbruksprogrammet

Om du har en NPF-diagnos och behöver extra stöd under skoldagen kan du söka Spåret, Naturbruksprogrammet på Munkagårdsgymnasiet. Du kan välja på inriktningarna Trädgård, Lantbruk eller Djurvård. Spåret är en yrkesutbildning inom Naturbruk, där teori varvas med praktiskt arbete. Du kan söka hit om du har gymnasiebehörighet. I mån av plats tar vi också emot IMV-elever och Yrkesintroduktion. Det finns 20 platser, fördelat på två grupper med 10 elever i varje. Utöver läraren som undervisar finns en coach med på lektionerna.

getter

Spåret, Yrkesintroduktion

Om du saknar behörighet till gymnasiet, är intresserad av naturbruk och har en NPF-diagnos kan du söka Spåret, Yrkesintroduktion. I mån av plats tar vi in elever som saknar behörighet. Du kan välja mellan inriktningarna Trädgård, Lantbruk eller Djurvård. Vi gör ett individuellt upplägg, där vi utgår från Naturbruksprogrammets kurser. Du kan läsa gymnasiegemensamma kurser och du har möjlighet att läsa upp grundskolans betyg i engelska, svenska och matte om du behöver det och under förutsättning att det hinns med under den tid som kursen pågår.

en person arbetar med stensättning

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Under dina tre år på Munkagårdsgymnasiet har du minst 15 veckors APL utanför skolan. Skolan ordnar din praktikplats och har kontakt med din handledare på praktikplatsen. Vi gör ett besök på praktikplatsen inför att du ska praktisera, allt för att det ska kännas tryggt och bra.

hund hoppar över ett hinder

Möjligheter efter utbildningen

Skolan har kontakt med Arbetsförmedlingen, som erbjuder stöd inför arbetslivet och hjälp med att hitta rätt form av arbete/sysselsättning efter avslutade gymnasiestudier.

Tidigare elever berättar