Länk till förstasidan

SoL- och LSS-boende

För de elever som går Spåret på Munkagårdsgymnasiet finns det möjlighet att bo på elevboendets SoL- eller LSS-boende. På boendet finns två olika delar, en för stödboende enligt SoL kap. 6 §1.3 och en för LSS-boende enligt LSS §9.8.

Ansökan

Man ansöker om insatsen hos socialtjänsten i sin hemkommun. Det är sedan socialtjänsten som utreder och beslutar om man har rätt till insatsen boende med stöd. Blir insatsen beviljad av hemkommunen tar vårdnadshavare eller socialsekreterare kontakt med Munkagårdsgymnasiets SoL- och LSS-boende.

Munkagårdsgymnasiets boende gör en bedömning av vilka elever som kan tas emot. I bedömningen tas hänsyn till socialförvaltningens utredning, genomförd Prova-På med kartläggning samt en intervju med eleven och dess vårdnadshavare. Om samtliga parter är överens om att Munkagårdsgymnasiets SoL- eller LSS-boende är ett bra boendealternativ för eleven, tecknas avtal läsårsvis mellan elevens hemkommun och Munkagårdsgymnasiet. Därefter kan parterna komma överens om förlängning av placeringen och tecknar då ett nytt avtal. Hemkommunen ansvarar för kostnaden av boendet som är 115 500 kronor per termin. De avgifter som åligger vårdnadshavaren att betala tas sedan ut av hemkommunen.

SoL- och LSS-boendet är en del av Munkagårdsgymnasiets verksamhet och eleverna bor här för att ha möjlighet att genomföra sin utbildning. Detta innebär att eleverna endast bor på boendet när de deltar i utbildningen. Under helger, lov och vid sjukdom bor eleverna inte kvar på stödboendet eller LSS-boendet.

ett rött hus

Stöd i boendet

Personalen har ansvar för att tillreda middagen samt stötta eleverna i de dagliga rutinerna. På SoL- och LSS-boendet får eleven individuellt stöd i vardagliga rutiner som till exempel medicinering, hygien, städa sitt rum och att skapa struktur i vardagen. Stödet utformas i en genomförandeplan som personalen gör tillsammans med eleven och vårdnadshavaren. I de fall eleven är myndig får denne själv bestämma kring vårdnadshavaren medverkan. Förutom stöd i de vardagliga rutinerna kan eleven få hjälp vid sociala kontakter samt vid eventuella konflikter som kan uppstå. Det är dock viktigt att varje elev kan hantera en konflikt på ett sådant sätt att övriga elever inte riskerar att fara illa, eftersom eleverna bor tillsammans och delar gemensamma ytor.

köksbord med stolar i ett kök

Aktiviteter

Varje kväll erbjuder boendet minst en planerad gruppaktivitet. Alla aktiviteter som erbjuds ingår i boendekostnaden. Aktiviteterna genomförs både på området och utanför. För att ta sig till olika aktiviteter åker man gemensam buss eller bil. Exempel på aktiviteter som erbjuds på plats är skapande, gym och matlagning. Vi åker iväg på aktiviteter som äventyrsbad, luftgevärsskytte, Gekås och det årliga besöket på Liseberg.

Elevrummet

På SoL- och LSS-boendet har alla ett eget rum på ca 15 kvm med tillhörande dusch och toalett. Husen har gemensamma ytor för social samvaro i form av kök och vardagsrum. Eleverna bor i hus med upp till sju platser i varje hus och man äter gemensam middag tillsammans varje kväll. Varje elev städar sitt rum en gång i veckan och har möjlighet att tvätta i boendets tvättstuga. Här kan du se boendets ordningsregler Pdf, 60 kB..

ett sovrum

Personal

På SoL- och LSS-boendet finns det en samordnare och personal dygnet runt. Personalen på boendet kallas coacher och under kvällstid finns det en coach i varje hus som ansvarar för eleverna som bor där. Under natten finns det vaken personal på boendet som eleverna kan ta kontakt med vid behov. På Munkagårdsgymnasiet finns det ett nära samarbete mellan skolan och boendet. Coacherna på boendet och i skolan har gemensam överlämning både på morgonen och på eftermiddagen efter skolans slut. Detta för att den personal som arbetar med eleverna alltid ska vara uppdaterad kring deras mående. Samordnare och coacherna på boendet har även regelbunden kontakt med skolans elevhälsoteam. Där ingår skolans kurator som regelbundet har samtal med de elever som har behov av det. I teamet ingår även skolsköterska och skolläkare som finns till hands för eleverna när de är i behov av medicinsk vård.

vardagsrum

Kontakt

Jennie Halili, Samordnare SoL- och LSS-boendet

Telefon: 0340-48 09 79
Mobil: 073-142 70 03
E-post: Jennie.Halili@regionhalland.se