Länk till förstasidan

Om utbildningen

Utbildningens huvudman är Vuxenutbildningen i Varbergs kommun, vi på Munkagård är anordnare. Frågor om ansökning mm skickas till Vuxenutbildningens kontakt. Frågor om utbildningens upplägg, innehåll, studieform med mera skickar du till Munkagård.

Nästa planerade start är augusti 2023. Ansökan är öppen från 10 april till 19 maj 2023.

Som trädgårdsanläggare och skötselarbetare arbetar du med anläggning och skötsel av vår utemiljö. Du jobbar utomhus i alla vädertyper och blir skicklig på att anlägga grönytemiljöer. Du lär dig även att tänka kostnadseffektivt.

Den varma årstiden är då det mesta händer i trädgårdsbranschen. Du anlägger och sköter såväl offentliga miljöer som den lilla radhusträdgården. Du har en helhetssyn och förståelse för vilka skötselåtgärder du ska använda dig av beroende på uppdragets karaktär. Du lär dig många olika växter och förväntas kunna använda dem på för växten rätt växtplats.

Arbetsuppgifterna är varierande beroende på vilken inriktning du kommer att arbeta inom. Du kan komma att arbeta i framtiden inom park, kyrka, bostad, anläggningsföretag samt eventuellt som egen företagare.

I utbildningen ingår det praktik på arbetsplatser. Du ska vara beredd på att du kanske måste söka praktikplats utanför Varbergs Kommun.

Läs om utbildningen på Vuxenutbildningen i Varberg Länk till annan webbplats.

Två personer arbetar med anläggning av gatsten.