Skogsbruk

Munkagårdsgymnasiet erbjuder en gedigen utbildning i modernt skogsbruk avseende skogsskötsel, teknik, ekonomi och miljö. Du blir en kompetent skogsbrukare och undervisningen sker i en fantastisk skolmiljö och i skogarna runtomkring.

Kontaktperson
Jonas Andersson
Telefon
072-085 52 32

Om utbildningen

Skolan har en modern maskinpark och eftersträvar att ha den senaste tekniken. Vi är stolta över att kunna erbjuda en av få miljö- och kvalitetscertifierade (PEFC) utbildningar. Under utbildningen har du möjlighet att ta de kunskapsbevis som krävs för anställning i skogsbranschen. Den praktiska undervisningen bedriver vi i nära samarbete med skogsbolagen och deras entreprenörer. På så vis kan vi erbjuda många maskintimmar i ”riktiga” arbetsförhållanden.

En skogsarbetare med motorsåg sedd bakifrån i en lövskog i motljus.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Under dina tre år på Munkagårdsgymnasiet har du minst 15 veckors APL utanför skolan. Skolan ordnar din praktikplats och har kontakt med din handledare på praktikplatsen. Det kan även finnas möjlighet att göra praktik utomlands.

En skogsmaskin i arbete i granskog.

Möjligheter efter utbildningen

Exempel på yrkesutgångar är arbete som skördar- eller skotarförare eller som skogsvårdare. Du tränas i att lösa problem och får kunskap om hur du driver eget företag. Utbildningen ger också möjlighet till vidareutbildning på Yrkeshögskola eller Skogsmästarutbildning och efter detta arbete som avverkningsledare, inköpare etc.

Närbild på trädfällning med motorsåg.

Eleverna berättar

Linus är nöjd med valet av Skogsbruk

Tidigare elever berättar

Full fart för Valle i skogen

Hugo trivs i skördaren

En skördare i arbete sett från förarhyttens perspektiv, med skärmar joysticks mm.

Prova på

Går du i årskurs 9 och funderar på att välja inriktning Skogsbruk? Då är du välkommen till oss för att prova på!

För mer information och anmälan kontaktar du Jonas Andersson via mejl Jonas.L.Andersson@regionhalland.se eller telefon 072-08 55 232.

Vill du veta mer om hur det funkar att studera på gymnasiet och på Naturbruksprogrammet? Kontakta vår studie- och yrkesvägledare Jenny via mejl Jenny.M.Norrman@regionhalland.se för att få svar på dina frågor eller boka ett digitalt möte.

En skogselev kvistar en granstam med motorsåg.

Kursplan

Gymnasiegemensamma ämnen 600 p

Svenska 1, 100 p

Matematik 1, 100 p

Engelska 5, 100 p

Idrott och hälsa 1, 100 p

Naturkunskap 1a, 50 p

Historia 1, 50 p

Religionskunskap, 50 p

Samhällskunskap, 50 p

Programgemensamma ämnen 400 p

Biologi 1, 100 p

Entreprenörskap, 100 p

Naturbruk, 200 p

Individuellt val 200 p

Alla elever på Naturbruksprogrammet ges möjlighet att läsa Svenska 2, Svenska 3 ochEngelska 6 som utöver yrkesexamen krävs för grundläggande behörighet till högskolan. Det ges även möjlighet att läsa Matematik 2.

Gymnasiearbete 100 p

Inriktning Skogsbruk 700 p

Marken och växternas biologi, 100 p

Motor- och röjmotorsåg 1, 100 p

Mångbruk av skog, 100 p

Terrängtransporter, 100 p

Skogsskötsel 1, 100 p

Virkestransport med skotare, 100 p

Virkeslära, 100 p

Programfördjupning 200 p

Serviceteknik 1, 100 p

Företagsekonomi, 100 p

Utgångar 300 p

Maskinförare skotare/skördare

Skogsskötsel 2, 100 p

Skogsmaskin specialisering, 200 p

Manuell skogsvård

Skogsskötsel 2, 100p

Motor- och röjmotorsåg 2, 100p

Småskalig skogsteknik, 100p

Kursplan Skogsbruk för utskrift