Skogsbruk

Munkagårdsgymnasiet erbjuder en gedigen utbildning i modernt skogsbruk avseende skogsskötsel, teknik, ekonomi och miljö. Du blir en kompetent skogsbrukare och undervisningen sker i en fantastisk skolmiljö och i skogarna runtomkring.

Kontaktperson
Anders Pollack
Telefon
076-118 07 01

Om utbildningen

Skolan har en modern maskinpark och eftersträvar att ha den senaste tekniken. Vi är stolta över att kunna erbjuda en av få miljö- och kvalitetscertifierade (PEFC) utbildningar. Under utbildningen har du möjlighet att ta de kunskapsbevis som krävs för anställning i skogsbranschen. Den praktiska undervisningen bedriver vi i nära samarbete med skogsbolagen och deras entreprenörer. På så vis kan vi erbjuda många maskintimmar i ”riktiga” arbetsförhållanden.

En skogsarbetare med motorsåg sedd bakifrån i en lövskog i motljus.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Under dina tre år på Munkagårdsgymnasiet har du minst 15 veckors APL utanför skolan. Skolan ordnar din praktikplats och har kontakt med din handledare på praktikplatsen. Det kan även finnas möjlighet att göra praktik utomlands.

En skogsmaskin i arbete i granskog.

Möjligheter efter utbildningen

Exempel på yrkesutgångar är arbete som skördar- eller skotarförare eller som skogsvårdare. Du tränas i att lösa problem och får kunskap om hur du driver eget företag. Utbildningen ger också möjlighet till vidareutbildning på Yrkeshögskola eller Skogsmästarutbildning och efter detta arbete som avverkningsledare, inköpare etc.

Närbild på trädfällning med motorsåg.

Eleverna berättar

Linus är nöjd med valet av Skogsbruk

Tidigare elever berättar

Full fart för Valle i skogen

Hugo trivs i skördaren

En skördare i arbete sett från förarhyttens perspektiv, med skärmar joysticks mm.

Prova på

Går du i årskurs 9 och funderar på att välja inriktning Skogsbruk? Då är du välkommen till oss för att prova på!

Kommande Prova på-tillfällen

  • Söndagen 27/11 kl 09.00
  • Lördagen 4/2-2023 kl 09.00

För information kontaktar du Anders Pollack via mejl anders.pollack@regionhalland.se eller telefon 076-118 07 01.

Vill du veta mer om hur det funkar att studera på gymnasiet och på Naturbruksprogrammet? Kontakta vår studie- och yrkesvägledare Jenny via mejl Jenny.M.Norrman@regionhalland.se för att få svar på dina frågor eller boka ett digitalt möte.

En skogselev kvistar en granstam med motorsåg.

Kursplan

Gymnasiegemensamma ämnen 900 p

Engelska 5, 100 p
Engelska 6, 100 p
Historia 1a1, 50 p
Idrott & Hälsa 1, 100 p
Matematik 1a, 100 p
Naturkunskap 1a1, 50 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1a1, 50 p
Svenska 1, 100 p
Svenska 2, 100 p
Svenska 3, 100 p

Programgemensamma ämnen 400 p

Biologi 1, 100 p
Entreprenörskap, 100 p
Naturbruk, 200 p

Individuellt val 200 p

Alla elever på Naturbruksprogrammet ges möjlighet att läsa Svenska 2, Svenska 3 ochEngelska 6 som utöver yrkesexamen krävs för grundläggande behörighet till högskolan. Det ges även möjlighet att läsa Matematik 2.

Gymnasiearbete 100 p

Inriktning Skogsbruk 700 p

Marken och växternas biologi, 100 p
Motor- och röjmotorsåg 1, 100 p
Mångbruk av skog, 100 p
Terrängtransporter, 100 p
Skogsskötsel 1, 100 p
Virkestransport med skotare, 100 p
Virkeslära, 100 p

Programfördjupning 200 p

Serviceteknik 1, 100 p
Företagsekonomi, 100 p

Utgångar 300 p

Maskinförare skotare/skördare

Skogsskötsel 2, 100 p
Skogsmaskin specialisering, 200 p

Manuell skogsvård

Skogsskötsel 2, 100p
Motor- och röjmotorsåg 2, 100p
Småskalig skogsteknik, 100p