Direkt till innehållet

Skogsbruk

Munkagårdsgymnasiet erbjuder en gedigen utbildning i modernt skogsbruk avseende skogsskötsel, teknik, ekonomi och miljö. Du blir en kompetent skogsbrukare och undervisningen sker i en fantastisk skolmiljö och i skogarna runtomkring.

Kontaktperson
Jonas Andersson
Telefon
072-08 55 232

Utbildning

Skolan har en modern maskinpark och eftersträvar att ha den senaste tekniken. Vi är stolta över att kunna erbjuda en av få miljö- och kvalitetscertifierade (PEFC) utbildningar. Under utbildningen har du möjlighet att ta de kunskapsbevis som krävs för anställning i skogsbranschen. Den praktiska undervisningen bedriver vi i nära samarbete med skogsbolagen och deras entreprenörer. På så vis kan vi erbjuda många maskintimmar i ”riktiga” arbetsförhållanden.

En skogsarbetare med motorsåg sedd bakifrån i en lövskog i motljus.

Praktik

Under dina tre år på Munkagårdsgymnasiet har du minst 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) utanför skolan. Skolan ordnar din praktikplats och har kontakt med din handledare på praktikplatsen. Det kan även finnas möjlighet att göra praktik utomlands.

En skotare i arbete med att last stockar.

Möjligheter efter utbildningen

Exempel på yrkesutgångar är arbete som skördar- eller skotarförare eller som skogsvårdare. Du tränas i att lösa problem och får kunskap om hur du driver eget företag. Utbildningen ger också möjlighet till vidareutbildning på Yrkeshögskola eller Skogsmästarutbildning och efter detta arbete som avverkningsledare, inköpare etc.

Närbild på trädfällning med motorsåg.
En skördare i arbete sett från förarhyttens perspektiv, med skärmar joysticks mm.

Prova på

Går du i årskurs 9 och funderar på att välja inriktning Skogsbruk? Då är du välkommen till oss och prova på! För mer information kontakta Jonas.L.Andersson@regionhalland.se tel. 072-08 55 232.

En skogselev kvistar en granstam med motorsåg.

Gymnasiegemensamma ämnen 600 p

Svenska 1, 100 p

Matematik 1, 100 p

Engelska 5, 100 p

Idrott och hälsa 1, 100 p

Naturkunskap 1a, 50 p

Historia 1, 50 p

Religionskunskap, 50 p

Samhällskunskap, 50 p

Programgemensamma ämnen 400 p

Biologi 1, 100 p

Entreprenörskap, 100 p

Naturbruk, 200 p

Individuellt val 200 p

Alla elever på Naturbruksprogrammet ges möjlighet att läsa Svenska 2, Svenska 3 ochEngelska 6 som utöver yrkesexamen krävs för grundläggande behörighet till högskolan. Det ges även möjlighet att läsa Matematik 2.

Gymnasiearbete 100 p

Inriktning Skogsbruk 300 p

Marken och växternas biologi, 100 p

Motor- och röjmotorsåg, 100 p

Mångbruk av skog, 100 p

Programfördjupning 600 p

Fordon och redskap, 100 p

Skogsskötsel 1, 100 p

Serviceteknik 1, 100 p

Virkestransport med skotare, 100 p

Virkeslära, 100 p

Företagsekonomi, 100 p

Utgångar 300 p

Maskinförare skotare/ skördare

Skogsskötsel 2, 100 p

Skogsmaskin specialisering, 200 p