Direkt till innehållet

Spåret (NPF)

Spåret är en utbildning för elever med NPF-diagnoser (adhd, autism). Om du är intresserad av Trädgård, Lantbruk eller Djurvård har vi en utbildning där vi tar tillvara på dina intressen och färdigheter.

Kontaktperson
Marie Larsson
Telefon
0340-48 09 49

Spåret, Naturbruksprogrammet

Om du har en NPF-diagnos och behöver extra stöd under skoldagen kan du söka Spåret, Naturbruk på Munkagårdsgymnasiet. Du kan välja på inriktningarna Trädgård, Lantbruk eller Djurvård. Spåret är en yrkesutbildning inom Naturbruk, där teori varvas med praktiskt arbete. Du kan söka hit om du har gymnasiebehörighet. I mån av plats tar vi också emot IMV-elever och Yrkesintroduktion. Det finns 20 platser, fördelat på två grupper med 10 elever i varje. Utöver läraren som undervisar finns en coach med på lektionerna.

En get med killingar.

Spåret, Yrkesintroduktion

Om du saknar behörighet till gymnasiet, är intresserad av naturbruk och har en NPF-diagnos kan du söka Spåret, Yrkesintroduktion. I mån av plats tar vi in elever som saknar behörighet. Du kan välja mellan inriktningarna Trädgård, Lantbruk eller Djurvård. Vi gör ett individuellt upplägg, där vi utgår från Naturbruksprogrammets kurser. Du kan läsa gymnasiegemensamma kurser och du har möjlighet att läsa upp grundskolans betyg i engelska, svenska och matte om du behöver det och under förutsättning att det hinns med under den tid som kursen pågår.

En kille som sätter sten, en liten röd lastmaskin med sten i skopan.

Praktik

Under dina tre år på Munkagårdsgymnasiet har du minst 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) utanför skolan. Skolan ordnar din praktikplats och har kontakt med din handledare på praktikplatsen. Vi gör ett besök på praktikplatsen inför att du ska praktisera, allt för att det ska kännas tryggt och bra.

En hund hoppar över ett hinder.

Möjligheter efter utbildningen

Skolan har kontakt med Arbetsförmedlingen, som erbjuder stöd inför arbetslivet och med att hitta rätt form av arbete/sysselsättning efter avslutade gymnasiestudier.

Ansökan

Du ansöker via Gymnasieantagning Halland.

Ansökningskod för behöriga elever är NBSPÅR.

Ansökningskod för IMV-elever är IMVSPÅR.

Ansökningskod för Yrkesintroduktion är IMYSPÅR.

Prova på

Prova på dagar för Spåret kommer att erbjudas under följande tillfällen 2021: 14-15/4, 19-20/4, 21-22/4, 27-28/4. Vi kommer att ta emot 8-10 elever varje gång. Det finns lediga rum på elevhemmet där du kan prova att bo om du tänker dig att bo på internatet om du kommer in på vår utbildning. Du bor då på vårt LSS-boende. Vi börjar med att samlas i huvudentrén kl. 10.00.

Dag 1

Efter samlingen börjar vi med att prova ut arbetskläder som du får låna under dagarna här. Du får låna overall, skor och jacka.

Under dagarna hos oss kommer du att få prova köra traktor, vara hos djuren och sköta om dem, vara på trädgård och göra nåt praktisk där, titta runt på skolan mm.

Du kommer att få ett schema när det närmar sig och vi vet mer om hur det kommer att bli under de här dagarna. 15:30 avslutar vi och de som ska vara på elevhemmet åker dit, och andra får åka hem. På elevhemmet får man sitt rum och 17:30 är det kvällsmat. Därefter blir det möjlighet att bekanta sig med personal och ungdomar och 20:30 är det kvällsfika.

Dag 2

7.00 väcks ungdomarna på boendet av personalen och sedan serveras frukost på skolan. 8:40 samlas vi på skolan och på förmiddagen kommer vi att göra fler aktiviteter och sedan är det lunch kl. 11:30.

På eftermiddagen vill vi träffa er och samtala om hur det varit under de här dagarna. Då vill vi träffa vårdnadshavare och ungdomar tillsammans. Ni kommer att få en tid tilldelad innan ni kommer hit och under eftermiddagen träffas vi och utvärderar Prova på-dagarna.

Välkomna till Munkagårdsgymnasiet!

Anmäl dig till Prova på-dagar

Marie Larsson, tel: 0340-48 09 49, 070-652 40 23, Marie.B.Larsson@regionhalland.se

Camilla Haspe, tel: 0340-48 09 57, 072-714 41 60, Camilla.Haspe@regionhalland.se

SoL- och LSS-boende

De elever som går på Spåret och har för långt till skolan för att pendla varje dag kan ansöka om att få bo på Munkagårdsgymnasiet SoL- eller LSS-boende.

Har man behov av extra stöd i boendet är det socialförvaltningen eller motsvarande i elevens hemkommun som utreder och beslutar huruvida behovet av stödet som erbjuds föreligger. För elever med behov av extra stöd finns en del för bostad med särskild service enligt LSS 9.8 samt en del med stödboende enligt SoL 6.1. Tillsyn av boendet sker löpande enligt IVOs riktlinjer. Finns det behov för elev som bor i närområdet att bo på SoL eller LSS-boendet kan detta bli aktuellt om socialförvaltningen beslutar om en sådan insats och det finns plats för eleven på boendet.

Eleverna bor i eget rum med tillhörande dusch och toalett. Det finns gemensamma utrymmen i form av kök och vardagsrum. LSS-boendet består i dagsläget av sex stycken hus med kapacitet för åtta ungdomar i varje. Efter skoltid finns det mellan sex och åtta ungdomscoacher som arbetar i dessa hus och det finns personal dygnet runt. Under helger och lov är boendet stängt.

Rutinerna för det dagliga arbetet på boendet skapas utifrån individuella genomförandeplaner som personalen gör tillsammans med eleven (samt vårdnadshavare vid omyndig elev). I dessa planer får eleven berätta vad den behöver för stöd för att uppnå goda levnadsvillkor samt på vilket sätt detta stöd ska ges. Eleverna får lagad mat varje kväll och erbjuds stöd med det som hör vardagen till. För att eleverna ska få en meningsfull fritid erbjuds det dagligen aktiviteter som utgår från elevernas önskemål. Dessa aktiviteter kan vara såväl kulturella som fysiska och framförallt sociala.

Kontakt

Marie Gustavsson, Samordnare SoL- och LSS-boendet

Telefon: 0340-48 09 79

Mobil: 073-142 70 03

E-post: Marie.Gustavsson@regionhalland.se