Spåret (NPF)

Spåret är en utbildning för elever med NPF-diagnoser (adhd, autism). Om du är intresserad av trädgård, lantbruk eller djurvård har vi en utbildning där vi tar vara på dina intressen och färdigheter.

Kontaktperson
Marie Larsson
Telefon
0340-48 09 49

Om utbildningen

Spåret, Naturbruksprogrammet

Om du har en NPF-diagnos och behöver extra stöd under skoldagen kan du söka Spåret, Naturbruksprogrammet på Munkagårdsgymnasiet. Du kan välja på inriktningarna Trädgård, Lantbruk eller Djurvård. Spåret är en yrkesutbildning inom Naturbruk, där teori varvas med praktiskt arbete. Du kan söka hit om du har gymnasiebehörighet. I mån av plats tar vi också emot IMV-elever och Yrkesintroduktion. Det finns 20 platser, fördelat på två grupper med 10 elever i varje. Utöver läraren som undervisar finns en coach med på lektionerna.

En get med killingar.

Spåret, Yrkesintroduktion

Om du saknar behörighet till gymnasiet, är intresserad av naturbruk och har en NPF-diagnos kan du söka Spåret, Yrkesintroduktion. I mån av plats tar vi in elever som saknar behörighet. Du kan välja mellan inriktningarna Trädgård, Lantbruk eller Djurvård. Vi gör ett individuellt upplägg, där vi utgår från Naturbruksprogrammets kurser. Du kan läsa gymnasiegemensamma kurser och du har möjlighet att läsa upp grundskolans betyg i engelska, svenska och matte om du behöver det och under förutsättning att det hinns med under den tid som kursen pågår.

En kille som sätter sten, en liten röd lastmaskin med sten i skopan.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Under dina tre år på Munkagårdsgymnasiet har du minst 15 veckors APL utanför skolan. Skolan ordnar din praktikplats och har kontakt med din handledare på praktikplatsen. Vi gör ett besök på praktikplatsen inför att du ska praktisera, allt för att det ska kännas tryggt och bra.

En hund hoppar över ett hinder.

Möjligheter efter utbildningen

Skolan har kontakt med Arbetsförmedlingen, som erbjuder stöd inför arbetslivet och hjälp med att hitta rätt form av arbete/sysselsättning efter avslutade gymnasiestudier.

Tidigare elever berättar

På Munkagårdsgymnasiet fick jag vänner för livet

Ansökan

Du ansöker via Gymnasieantagning Halland.

Ansökningskod för behöriga elever är NBSPÅR.

Ansökningskod för IMV-elever är IMVSPÅR.

Ansökningskod för Yrkesintroduktion är IMYSPÅR.

Prova på

Prova på dagar för Spåret kommer att erbjudas under våren, följande datum 18/4 – 19/4, 25/4 – 26/4, 2/5 – 3/5, 8/5 – 9/5 eller 10/5 – 11/5.

Vi kommer att ta emot 8–10 elever varje gång. Det finns lediga rum på vårt LSS-boende för de elever som behöver boende.

Vi möter upp i entrén och samlas i ett klassrum.

Vi kommer att

  • prova ut arbetskläder
  • bekanta oss med och sköta om skolans djur, ex kor, grisar, sällskapsdjur mm
  • prova lite trädgårdsmaskiner, trädgårdsskötsel och trädgårdsodling

Vi avslutar med enskilda samtal på eftermiddagen den andra dagen, då vill vi träffa elev, förälder/vårdnadshavare och utvärdera dagarna här.

Detaljerat schema kommer efter anmälan.

Välkomna till Munkagårdsgymnasiet!

Anmäl dig till Prova på-dagar

Camilla Haspe, tel: 0340-48 09 57, 072-714 41 60, Camilla.Haspe@regionhalland.se

SoL- och LSS-boende

Ansökan

För de elever som går Spåret på Munkagårdsgymnasiet finns det möjlighet att bo på elevboendets SoL- eller LSS-boende. På boendet finns två olika delar, en för stödboende enligt SoL kap. 6 §1.3 och en för LSS-boende enligt LSS §9.8. Man ansöker om insatsen hos socialtjänsten i sin hemkommun. Det är sedan socialtjänsten som utreder och beslutar om man har rätt till insatsen boende med stöd. Blir insatsen beviljad av hemkommunen tar vårdnadshavare eller socialsekreterare kontakt med Munkagårdsgymnasiets SoL- och LSS-boende.

Munkagårdsgymnasiets boende gör en bedömning av vilka elever som kan tas emot. I bedömningen tas hänsyn till socialförvaltningens utredning, genomförd Prova-På med kartläggning samt en intervju med eleven och dess vårdnadshavare. Om samtliga parter är överens om att Munkagårdsgymnasiets SoL- eller LSS-boende är ett bra boendealternativ för eleven, tecknas avtal läsårsvis mellan elevens hemkommun och Munkagårdsgymnasiet. Därefter kan parterna komma överens om förlängning av placeringen och tecknar då ett nytt avtal. Hemkommunen ansvarar för kostnaden av boendet som är 115 500 kronor per termin. De avgifter som åligger vårdnadshavaren att betala tas sedan ut av hemkommunen.

SoL- och LSS-boendet är en del av Munkagårdsgymnasiets verksamhet och eleverna bor här för att ha möjlighet att genomföra sin utbildning. Detta innebär att eleverna endast bor på boendet när de deltar i utbildningen. Under helger, lov och vid sjukdom bor eleverna inte kvar på stödboendet eller LSS-boendet.

Ett hus på Munkagårdsgymnasiets elevboende sett utifrån med träd i förgrunden.

Stöd i boendet

Personalen har ansvar för att tillreda middagen samt stötta eleverna i de dagliga rutinerna. På SoL- och LSS-boendet får eleven individuellt stöd i vardagliga rutiner som till exempel medicinering, hygien, städa sitt rum och att skapa struktur i vardagen. Stödet utformas i en genomförandeplan som personalen gör tillsammans med eleven och vårdnadshavaren. I de fall eleven är myndig får denne själv bestämma kring vårdnadshavaren medverkan. Förutom stöd i de vardagliga rutinerna kan eleven få hjälp vid sociala kontakter samt vid eventuella konflikter som kan uppstå. Det är dock viktigt att varje elev kan hantera en konflikt på ett sådant sätt att övriga elever inte riskerar att fara illa, eftersom eleverna bor tillsammans och delar gemensamma ytor.

Kök på boendet med spis, kyl, frys och matplats.

Aktiviteter

Varje kväll erbjuder boendet minst en planerad gruppaktivitet. Alla aktiviteter som erbjuds ingår i boendekostnaden. Aktiviteterna genomförs både på området och utanför. För att ta sig till olika aktiviteter åker man gemensam buss eller bil. Exempel på aktiviteter som erbjuds på plats är skapande, gym och matlagning. Vi åker iväg på aktiviteter som äventyrsbad, luftgevärsskytte, Gekås och det årliga besöket på Liseberg.

Elevrummet

På SoL- och LSS-boendet har alla ett eget rum på ca 15 kvm med tillhörande dusch och toalett. Husen har gemensamma ytor för social samvaro i form av kök och vardagsrum. Eleverna bor i hus med upp till sju platser i varje hus och man äter gemensam middag tillsammans varje kväll. Varje elev städar sitt rum en gång i veckan och har möjlighet att tvätta i boendets tvättstuga. Här kan du se boendets ordningsregler.

Ett elevrum på boendet med skrivbord, säng, fåtölj och bord.

Personal

På SoL- och LSS-boendet finns det en samordnare och personal dygnet runt. Personalen på boendet kallas coacher och under kvällstid finns det en coach i varje hus som ansvarar för eleverna som bor där. Under natten finns det vaken personal på boendet som eleverna kan ta kontakt med vid behov. På Munkagårdsgymnasiet finns det ett nära samarbete mellan skolan och boendet. Coacherna på boendet och i skolan har gemensam överlämning både på morgonen och på eftermiddagen efter skolans slut. Detta för att den personal som arbetar med eleverna alltid ska vara uppdaterad kring deras mående. Samordnare och coacherna på boendet har även regelbunden kontakt med skolans elevhälsoteam. Där ingår skolans kurator som regelbundet har samtal med de elever som har behov av det. I teamet ingår även skolsköterska och skolläkare som finns till hands för eleverna när de är i behov av medicinsk vård.

Ett vardagsrum med en soffgrupp  på elevboendet.

Ordningsregler SoL- och LSS-boende

Kontakt

Marie Gustavsson, Samordnare SoL- och LSS-boendet

Telefon: 0340-48 09 79

Mobil: 073-142 70 03

E-post: Marie.Gustavsson@regionhalland.se

Kontakt

Camilla Haspe

Telefon: 0340-48 09 57, 072-714 41 60

E-post: Camilla.Haspe@regionhalland.se

Marie Larsson

Telefon: 0340-48 09 49, 070-652 40 23

E-post: Marie.B.Larsson@regionhalland.se