Länk till förstasidan

FN-skola

Som det första naturbruksgymnasiet i Sverige är vi på Munkagård sedan 2019 en certifierad FN-skola. Att vara FN-skola betyder att man bryr sig mycket om hållbar utveckling med allt vad det innebär. Att visa omsorg om vår planet och att engagera sig för internationella frågor och mänskliga rättigheter, såväl här hemma som i resten av världen.

Kuber med målen för agenda 2030, samt en roll-up med FN-symbolen.

Elevförening


På Munkagård har det nu bildats en elevförening som redan hunnit göra en aktion i samband med FN-dagen 24 oktober. Alla skolans elever fick gå Baklängesloppet, vars syfte är att uppmärksamma att utvecklingen faktiskt går bakåt när det gäller en del av de globala målen. Elevföreningen ska göra fyra aktioner per läsår och de kommer själva att informera om detta på våra sociala medier, så håll utkik där framöver!

FN-rollspel

En annan viktig del av att vara FN-skola är att vi får möjlighet att göra FN-rollspel. I samband med att hela skolan hade temadagar kring FN:s globala mål i november 2019 genomförde årskurs 3 ett rollspel om klimatfrågan. De fick gruppvis representera olika länder, skriva resolutioner, delta i lobbying, tala i generalförsamlingen och mycket mer. Deltagande elever gjorde ett kanonjobb med förberedelserna och väl i generalförsamlingen så ledde en stundtals intensiv debatt fram till konstruktiva förslag och breda lösningar som de flesta av länderna var överens kring. FN-rollspelet blir ett årligt återkommande inslag i undervisningen.