Länk till förstasidan

Nytt samarbete prövar högskolestudenters mediefärdigheter

Högskolan i Halmstad, Munkagårdsgymnasiet och Hushållningssällskapet Halland går samman i ett unikt samarbete för att lösa utmaningar inom Sveriges gröna näringar. Högskolestudenter erbjuds att arbeta med marknadsföring för att öka intresset för utbildningar inom naturbruk.

För första gången kommer högskolestudenter från Högskolan i Halmstads program "Medier och kommunikation i teori och praktik" att arbeta med kursmoment som undersöker och syftar till att utveckla marknadsföringen av Munkagårdsgymnasiets utbildningar. Målet är att ge högskolestudenterna möjlighet att arbeta med utmaningen att det är en brist på unga personer som vill utbilda sig inom naturbruk.

En entrédörr med en skylt ovanför, där det står "Välkommen till Munkagårdsgymnasiet".

Munkagårdsgymnasiet utbildar elever på Naturbruksprogrammet med inriktning djurvård, lantbruk, naturturism och skogsbruk.

– Det är viktigt att uppmärksamma naturbruket som en sektor med stora möjligheter till jobb och vidare utbildning. Vi är fast beslutna att visa ungdomar som ska välja gymnasium att det finns mycket att välja på efter en utbildning på Munkagård. Att få högskolestudenter att undersöka detta i sina kurser ger oss nya perspektiv att arbeta med, säger Anette Johansson, skolchef på Region Halland.

Hushållningssällskapet Halland som arbetar med att utveckla det gröna näringslivet i Halland med fokus på bland annat forskning, innovation och rådgivning har varit en drivande part i samarbetet.

– De gröna näringarnas behov av utbildad personal är stor, vi ser också att Halland är underrepresenterat hos Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Det behövs unga till våra utbildningar och det gläder mig när vi kan arbeta tillsammans med Högskolan och Munkagårdsgymnasiet för att synliggöra landsbygdens kompetensbehov, säger Annika Bergman, VD för Hushållningssällskapet Halland.

Att studenterna vid Högskolan i Halmstad arbetar med problem hämtade ur verkligheten hör till vardagen men att få arbeta med att kompetensförsörjningen inom de gröna näringarna är nytt.

– Det är en möjlighet för våra studenter att tillämpa sina kunskaper i en verklig kontext och i det här fallet samtidigt bidra till en ökad medvetenhet kring naturbrukets roll i samhället, säger Martin Danielsson, programansvarig för Medier och kommunikation i teori och praktik vid Högskolan i Halmstad.

Under kurserna kommer studenterna att använda olika medieformat såsom film, text, podcast och foto för att stärka attraktionskraften för utbildningar inom djurvård, lantbruk, skogsbruk och naturturism. Idéerna och materialet som produceras under kurserna kommer användas som underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet att attrahera fler ungdomar till utbildning och jobb inom naturbruk.