Länk till förstasidan

Sara läser till Agrotekniker

Efter studenten arbetade Sara tre år som djurskötare innan hon hoppade på utbildningen till Agrotekniker vid Biologiska Yrkeshögskolan i Skara.

en kvinna som står utomhus och håller i böcker

Hej Sara! Du tog studenten från djurvårdsutbildningen 2017. Vad gjorde du efter studenten?

Efter studenten jobbade jag som djurskötare på en mjölkgård i Köinge, där jag tidigare hade haft praktik. Det var en fantastisk arbetsplats där jag fick möjligheten att vara involverad i flera av företagets olika delar. Till exempel fick jag genom jobbet utbilda mig till djurägarseminör och åka på vall-resa till Irland. Efter 3 år som heltidsanställd bestämde jag mig för att vidareutbilda mig inom den gröna näringen och sökte till Agrotekniker-utbildningen i Skara.

Vad gör du idag?

Idag läser jag andra året till Agrotekniker på Biologiska Yrkeshögskolan i Skara. Agrotekniker är en tvåårig utbildning med en hel del valbara kurser och LIA (lärande i arbete) vilket gör att du kan styra din utbildning till det som intresserar just dig. Under våra olika lior arbetar vi med olika projekt ute på arbetsplatser och man skaffar sig på så vis även ett nätverk ute i arbetslivet.

Vad innebär det att läsa på högskola?

Vi läser på SeQF-nivå 6 (likt lantmästare och andra kandidatutbildningar) och det ställs därmed andra krav jämfört med gymnasiet. Främsta skillnaden tycker jag är det akademiska skrivandet med strikta regler kring bland annat källhänvisning och att leta fram och förstå såväl svenska som engelska forskningsrapporter. Det ligger också mer ansvar på dig som student att lösa uppgifter och ta reda på vilken kunskap du behöver i de olika kurserna jämfört med under gymnasiet då lärarna berättade vilka böcker och sidor man behövde läsa.

Vad var det bästa med Munka?

Det bästa med Munka var kontaktnätet man skapade, delvis med arbetsplatser under praktiken men framförallt alla kompisar man lärde känna. Jag fick verkligen vänner för livet under min tid på Munkagård.