Länk till förstasidan

Boende och fritid

Chef Boende och fritid

Fredrik Sandgren Wisén
Telefon: 0340-48 09 68
Mobil: 073-334 22 79
E-post: Fredrik.Sandgren-Wisen@regionhalland.se

Samordnare LSS-boendet

Jennie Halili
Telefon: 0340-48 09 79
Mobil: 073-142 70 03
E-post: Jennie.Halili@regionhalland.se