Länk till förstasidan

Elevhälsoteam

Förutom nedanstående ingår även rektor, boendechef samt studie- och yrkesvägledare i skolans elevhälsoteam.

Skolsköterskor

Jenny Benjaminsson
Telefon: 0340-48 09 56
Mobil: 073-0636956
E-post: Jenny.Benjaminsson@regionhalland.se

Yvonne Lidung
E-post: Yvonne.Lidung@regionhalland.se

Kurator

Anita Nilsson – Lantbruk och Spåret
Telefon: 0340-48 09 26
Mobil: 073-8510563
E-post: anita.g.nilsson@regionhalland.se

Catharina Paulsson – Djurvård, Naturturism, Skogsbruk och Trädgård
Telefon: 0340-48 09 47
Mobil: 070-695 09 47
E-post: Catharina.Paulsson@regionhalland.se

Specialpedagoger

Peter Kåreklint
Telefon: 0340-48 09 46
Mobil: 072-985 25 16
E-post: Peter.Kareklint@regionhalland.se

Annika Sundvall
Telefon: 0340-48 09 20
Mobil: 073-095 85 75
E-post: Annika.Sundvall@regionhalland.se