Länk till förstasidan

Klimatsmart Munka

Klimatsmart Munka är en grupp anställda på Munkagårdsgymnasiet som driver och initierar miljösmarta förändringar med syfte att vara så klimatsmarta som möjligt. Just nu pågår ett antal projekt.

Bränsle

Vi byter ut diesel mot Preem Diesel Evolution Premium III som just nu är det bränsle med störst CO2-reduktion (85%).

Kolinlagring

Testodlingar med kol och utan kol är i planeringstadiet för att genomföras på skolan.

Agroforestry

Kombinera bete med lövträd, t. ex. glest planterad björk på betesvall. Träden binder koldioxid och kompenserar för idisslarnas utsläpp. Träden får då inte avverkas för att användas till biobränsle, men avverkning för att ta tillvara virket är ok. Träden ska verkligen lagra koldioxiden. Efter eventuell avverkning ska nya träd planteras. Agroforestry är även bra för den biologiska mångfalden samt för djurvälfärden då träden ger skugga på sommaren. Träden tillför marken näring samt skyddar mot uttorkning via skuggeffekten.

Biogas

Det pågår projekt i närområdet att samarbeta kring en större anläggning. Vi deltar i det förberedande arbetet för att se vart det leder och om det kan vara något för oss.

Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk

Vi är partners i en KASK-ansökan där målet är att bidra till en snabbare implementering av ny teknik och kunskap i lantbruket för att dels minska branschens beroende av fossil energi, dels öka branschens bidrag till negativa utsläpp genom ökat nyttjande av biokol vilket ökar kolinlagringen i marken.

Insektsstudie

SLU genomför ett delprojekt på skolans område. Man studerar hur insektsbesprutning påverkar insekter ovan och under jord. (I själva verket är det ett obesprutat område som studeras).