Länk till förstasidan

Munkagårds historia

En kort historik över Munkagårdsgymnasiet från starten 1984 till idag.

Ingemund Bengtsson inviger skolan 1984.

Ingemund Bengtsson inviger skolan 1984.

Munkagårdsgymnasiet invigdes 6 september 1984 av dåvarande talmannen Ingemund Bengtsson. Först ut var trädgårdsutbildningen som startade med 30 elever hösten 1984. Hösten 1985 startade floristutbildningen och 1986 var det dags för jordbruksutbildningen att starta. Skolan var då den modernaste i sitt slag i landet.

De tvååriga gymnasieinriktningar trädgård, florist och lantbruk blev treåriga i och med gymnasiereformen 1989. 1997 etablerades djurvårdsutbildningen. Mellan 1995 och 2016 fanns även gymnasiesärskolan på Munkagårdsgymnasiet. 2016 avslutade den sista floristklassen på Munkagård sin utbildning.

Under åren 2014–2016 skedde en sammanslagning av Region Hallands två naturbruksgymnasier Munkagård och Plönninge till en skola och platsen för denna blev Munkagårdsgymnasiet. I samband med detta startade skogsinriktningen (2014), Spåret (2015) samt djurinriktningen med utgång Hund (2016) på Munkagård. Ett nytt hundstall uppfördes och en hundträningshall inreddes.