Länk till förstasidan

Lantbruk

Lantbruk är inriktningen för dig som vill satsa på ett stimulerande framtidsyrke som erbjuder stor variation. Du har också möjlighet att välja till grundläggande högskolebehörighet för vidare studier.

Traktorer som används i arbete på åker.
Kontakt:
Christer Holm

Om utbildningen

På lantbruksinriktningen får du kunskaper om maskiner, djur och grödor. Ekonomi är en annan viktig del. Hur får man lönsamhet i ett lantbruksföretag? Hur kan man använda marken och djuren på bästa sätt? På Munkagård får du goda möjligheter att prova på lantbrukets många sidor. Som elev på lantbruksutbildningen är du en del av ett team som under ett år sköter lantbruket. Detta kallar vi driftsår.

På skoljordbruket använder vi modern teknik inom maskin och växtodling och även i våra djurstallar med kor och grisar. Munkagårdsgymnasiets jordbruk drivs på cirka 200 hektar åkermark. Vi odlar spannmål, oljeväxter, baljväxter och vall. Under utbildningen har vi ett nära samarbete med lantbruksföretag och övriga inom näringen. Under utbildningen kommer du även att göra studiebesök på lantbruksföretag.

kor

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Under dina tre år på Munkagårdsgymnasiet har du minst 15 veckors APL utanför skolan. Skolan ordnar din praktikplats och har kontakt med din handledare på praktikplatsen. Praktiken brukar vara en uppskattad del av utbildningen. Det kan även finnas möjlighet att göra praktik utomlands.

en traktor på en åker

Möjligheter efter utbildningen

Du kan efter avslutad gymnasieutbildning jobba med det mesta inom det moderna lantbruket, t.ex. maskinförare eller djurskötare. Du får även kunskap om hur man driver ett företag. Utbildningen ger också möjlighet till vidareutbildning på t.ex. Yrkeshögskola eller Lantmästarprogrammet.

Tidigare elever berättar

Prova på

Går du i årskurs 9 och funderar på att välja inriktning Lantbruk? Då är du välkommen till oss för att prova på!

För mer information och anmälan kontaktar du Christer Holm via mejl Christer.Holm@regionhalland.se.

Vill du veta mer om hur det funkar att studera på gymnasiet och på Naturbruksprogrammet? Kontakta vår studie- och yrkesvägledare Jenny via mejl Jenny.M.Norrman@regionhalland.se för att få svar på dina frågor eller boka ett digitalt möte.

ett gulligt lamm

Kursplan

Gymnasiegemensamma ämnen 900 p

Engelska 5, 100 p
Engelska 6, 100 p
Historia 1a1, 50 p
Idrott & Hälsa 1, 100 p
Matematik 1a, 100 p
Naturkunskap 1a1, 50 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1a1, 50 p
Svenska 1, 100 p
Svenska 2, 100 p
Svenska 3, 100 p

Programgemensamma ämnen 400 p

Biologi 1, 100 p
Entreprenörskap, 100 p
Naturbruk, 200 p

Individuellt val 200 p

Alla elever på Naturbruksprogrammet ges möjlighet att läsa Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6 som utöver yrkesexamen krävs för grundläggande behörighet till högskolan. Det ges även möjlighet att läsa Matematik 2.

Gymnasiearbete 100 p

Inriktning Lantbruk 700 p

Marken och växternas biologi, 100 p
Djuren i naturbruket, 100 p
Fordon och redskap, 100 p
Växtodling 1, 100 p
Lantbruksmaskiner 1, 100 p
Lantbruksdjur 1, 100 p
Byggnadsunderhåll, 100 p

Programfördjupning 200 p

Lastmaskiner och truck, 100 p
Företagsekonomi 1, 100 p

Utgångar 300 p

Växtodling och djur

Växtodling 2, 100 p
Lantbruksdjur 2, 100 p
Lantbruksdjur specialisering, 100 p

Växtodling och maskin

Växtodling 2, 100 p
Lantbruksmaskiner 2, 100 p
Serviceteknik 1, 100 p

Växtodling, djur och maskin

Växtodling 2, 100 p
Serviceteknik 1, 100 p
Lantbruksdjur 2, 100 p

Klimatpositivt lantbruk 2030

På Munkagårdsgymnasiet tillämpar vi brukningsmetoder och en djurhållning som kombinerar det bästa från det ekologiska och det konventionella lantbruket med sikte på fortsatt hög produktion och ett klimatpositivt lantbruk 2030.

Det innebär att vi bland annat:

  • strävar efter att minimera användandet av kemiska bekämpningsmedel
  • strävar efter ökad kolinlagring
  • sedan januari 2020 tankar våra dieseldrivna fordon med miljödiesel.

Om man beräknar hela produktens livscykel från råvara till användning så sänker bränslet vi använder koldioxidutsläppet med 85% jämfört med fossil diesel. Dessutom innehåller bränslet varken palmolja eller PFAD (Palm Fatty Acid Distillate, vilket uppstår i livsmedelsindustrins produktion av palmolja).

Spåret (NPF)

Lantabruk går att välja som inriktning inom Spåret, som är en utbildning för elever med NPF-diagnoser (adhd, autism).