Direkt till innehållet

Lantbruk

Lantbruk är inriktningen för dig som vill satsa på ett stimulerande framtidsyrke som erbjuder stor variation. Du har också möjlighet att välja till grundläggande högskolebehörighet för vidare studier.

Kontaktperson
Christer Holm
E-post
Christer.Holm@regionhalland.se

Utbildning

På lantbruksinriktningen får du kunskaper om maskiner, djur och grödor. Ekonomi är en annan viktig del. Hur får man lönsamhet i ett lantbruksföretag? Hur kan man använda marken och djuren på bästa sätt? På Munkagård får du goda möjligheter att prova på lantbrukets många sidor. Du som elev på lantbruksutbildningen är en del av ett team som under ett år sköter lantbruket. Detta kallar vi driftsår.

På skoljordbruket använder vi modern teknik inom maskin och växtodling och även i våra djurstallar med kor och grisar. Munkagårdsgymnasiets jordbruk drivs på cirka 200 hektar åkermark. Vi odlar spannmål, oljeväxter, baljväxter och vall. Under utbildningen har vi ett nära samarbete med lantbruksföretag och övriga inom näringen. Under utbildningen kommer du även att göra studiebesök på lantbruksföretag.

Rödvita kor på bete.

Praktik

Under dina tre år på Munkagårdsgymnasiet har du minst 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) utanför skolan. Skolan ordnar din praktikplats och har kontakt med din handledare på praktikplatsen. Praktiken brukar vara en uppskattad del av utbildningen. Det kan även finnas möjlighet att göra praktik utomlands.

En traktor med harv sedd bakifrån på en åker med ett vindkraftverk i bakgrunden.

Möjligheter efter utbildningen

Du kan efter avslutad gymnasieutbildning jobba med det mesta inom det moderna lantbruket, t.ex. maskinförare eller djurskötare. Du får även kunskap om hur man driver ett företag. Utbildningen ger också möjlighet till vidareutbildning på t.ex. Yrkeshögskola eller Lantmästarprogrammet.

Prova på

Går du i årskurs 9 och funderar på att välja inriktning Lantbruk? Då är du välkommen till oss och prova på! Kontakta Christer.Holm@regionhalland.se för mer information.

Gymnasiegemensamma ämnen 600 p

Svenska 1, 100 p

Matematik 1, 100 p

Engelska 5, 100 p

Idrott och hälsa 1, 100 p

Naturkunskap 1a, 50 p

Historia 1, 50 p

Religionskunskap, 50 p

Samhällskunskap, 50 p

Programgemensamma ämnen 400 p

Biologi 1, 100 p

Entreprenörskap, 100 p

Naturbruk, 200 p

Individuellt val 200 p

Alla elever på Naturbruksprogrammet ges möjlighet att läsa Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6 som utöver yrkesexamen krävs för grundläggande behörighet till högskolan. Det ges även möjlighet att läsa Matematik 2.

Gymnasiearbete 100 p

Inriktning Lantbruk 300 p

Marken och växternas biologi, 100 p

Djuren i naturbruket, 100 p

Fordon och redskap, 100 p

Programfördjupning 600 p

Växtodling 1, 100 p

Lantbruksmaskiner 1, 100 p

Lantbruksdjur 1, 100 p

Byggnadsunderhåll, 100 p

Lastmaskiner och truck, 100 p

Företagsekonomi, 100 p

Utgångar 300 p

Växtodling & djur

Växtodling 2, 100 p

Lantbruksdjur 2, 100 p

Lantbruksdjur specialisering, 100 p

Växtodling & maskin

Växtodling 2, 100 p

Lantbruksmaskiner 2, 100 p

Serviceteknik 1, 100 p

Växtodling, djur och maskin

Växtodling 2, 100 p

Serviceteknik 1, 100 p

Lantbruksdjur 2, 100 p