Länk till förstasidan

Elevhälsoteam

På Munkagårdsgymnasiet finns en väl uppbyggd elevhälsa som arbetar hälsofrämjande och förebyggande för att du som elev ska må bra under din studietid och kunna nå utbildningens mål. Vår kurator och våra två skolsköterskor ingår tillsammans med rektor, boendechef, studie- och yrkesvägledare samt specialpedagoger i skolans elevhälsoteam.

Kontaktuppgifter till elevhälsoteamet

Jenny Benjaminsson

Skolsköterska

Telefon: 0340-48 09 56
Mobil: 0730-636956

E-post: Jenny.Benjaminsson@regionhalland.se

Jenny Norrman

Studie- och yrkesvägledare

Telefon: 0340-48 09 52

E-post: Jenny.M.Norrman@regionhalland.se

Anita Nilsson - Kurator
Lantbruk, Skogsbruk,  Spåret och Trädgård

Telefon: 0340-48 09 26
Mobil: 073-851 05 63
E-post: Anita.Nilsson@regionhalland.se

Catharina Paulsson - Kurator
Djurvård och Naturturism

Telefon: 0340-48 09 47
Mobil: 070-695 09 47
E-post: Catharina.Paulsson@regionhalland.se

Peter Kåreklint

Speciallärare

Telefon: 0340-48 09 46

Mobil: 072-985 25 16

E-post: Peter.Kareklint@regionhalland.se

Annika Sundvall

Specialpedagog

Telefon: 0340-48 09 20

Mobil: 073-095 85 75

E-post: Annika.Sundvall@regionhalland.se

Fredrik Sandgren Wisén

Chef Boende och Fritid

Telefon: 0340-48 09 68

Mobil: 073-334 22 79

E-post: Fredrik.Sandgren-Wisen@regionhalland.se

Maria Johnsson Thorén

Rektor

Telefon: 0340-48 09 65

Mobil: 070-548 09 65

E-post: Maria.Johnsson-Thoren@regionhalland.se