Länk till förstasidan

En-till-en-dator

Vi arbetar på olika sätt med att stödja utvecklingen av elevernas lärmiljö med syfte att öka måluppfyllelsen för alla elever på Munkgårdsgymnasiet.

En dator per elev

En-till-En (en dator per elev) är ett led i denna utvecklingsstrategi, ett steg som ligger helt i linje med Skolverkets arbete med att lyfta fram och formulera digital kompetens som en av framtidens fyra prioriterade grundkompetenser. Skolverkets arbete har i sin tur sin grund i det fjärde av EU:s åtta, för framtiden prioriterade nyckelkompetenser för livslångt lärande, ”Digital kompetens”.

I utbildningssammanhang har vi sett att datorer kan vara ett av flera verktyg för att skapa en inspirerande lärosituation för eleverna. Genom att utrusta eleverna med varsin dator under deras studietid på Munkagårdsgymnasiet tror vi att vi dels kan öka elevernas måluppfyllelse och dels att vi rustar eleverna för framtiden.

Handhavande, support och förvaring

Elever som disponerar en personlig dator ges ett stort eget ansvar för säkerhetskopiering av egna filer, handhavande och säker förvaring av datorn. På skolan finns det ett par personer med kompetens att ge enklare tekniksupport samt möjlighet för eleven att få råd/tips och hjälp med att på ett enkelt sätt installera om sin dator om det uppstår problem med den.

Datorn skall alltid tas med hem efter skoldagens slut

Datorerna kommer att var öppna för egna programinstallationer. Det är dock inte tillåtet att installera något annat operativsystem än det som tillhandahålls av skolan i datorn eller olaglig programvara. De programvaror som ingår i datorns grundinstallation får heller inte avinstalleras. De är utvalda för att användas för skolarbete och pedagogerna förutsätter att alla elever med personlig dator också har tillgång till dessa.

Om olyckan är framme

Datorerna leasas av skolan och avtalet omfattar garanti och försäkring dygnet runt. För att garanti och försäkring skall gälla ställs kravet att användaren agerar på ett ansvarsfullt sätt i sin hantering av datorn och förvarar den på säker plats. Vid olyckshändelse som medför skada på datorn eller om datorn förkommer, skall den person som har tekniksupportansvar på skolan alltid kontaktas.