Länk till förstasidan

Elevråd

Munkagårdsgymnasiets elevråd arbetar för en skola där elever och personal ska trivas. De träffas en gång i månaden och diskuterar aktuella frågor som rör skolan.

människor står (elevrådet)

Munkagårdsgymnasiets elevråd läsåret 2020-2021.