Länk till förstasidan

Klagomålshantering

Rutin för klagomålshantering på Munkagårdsgymnasiet

Att få feedback är ett värdefullt redskap för att förbättra skolans verksamhet.

Klagomålshanteringen har som syfte att:

  • stärka föräldrars och vårdnadshavares inflytande
  • utöka dialogen med föräldrar och vårdnadshavare
  • underlätta att enkelt och snabbt rätta till brister som uppstår i verksamheten
  • öka trovärdigheten och legitimiteten för verksamheten genom att visa på att vi tar synpunkter på allvar

Vem framför jag mina klagomål till?

Klagomål ska först och främst framföras till berörd rektor, så att verksamheten själv får möjlighet att agera. Det är först därefter, om du fortfarande är missnöjd, som ett klagomål ska lämnas in till förvaltningen.

Hur lämnas klagomål till rektor?

Klagomål inlämnas skriftligt genom att Blankett för klagomål Pdf, 61.1 kB, öppnas i nytt fönster. skickas till

Munkagårdsgymnasiet
Björkängsvägen 25
432 78 Tvååker

alt maila till munkagardsgymnasiet@regionhalland.se

Du har också möjlighet att framföra ditt klagomål muntligt till berörd rektor.

Hur lämnas klagomål till förvaltningen?

Klagomål inlämnas skriftligt genom att Blankett för klagomål Pdf, 61.1 kB, öppnas i nytt fönster. skickas till

Region Halland, Kultur och skola
Box 517
301 80 Halmstad

alt maila till regionen@regionhalland.se

Du har också möjlighet att framföra ditt klagomål muntligt till förvaltningschef.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Inom fem arbetsdagar skall du få svar. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka. Behöver vi mer än fem arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.

Vad händer med klagomålet?

Alla klagomål följs upp genom en systematisk hantering och dokumentation. Redovisning sker till driftsnämnden för kultur och skola minst en gång per år om vilka klagomål som inkommit samt vilka åtgärder som vidtagits.

Kan jag vara anonym?

Vi behandlar alla inkomna klagomål men om du väljer att vara anonym kan du inte få någon återkoppling på ditt klagomål.