Länk till förstasidan

FN-skola

Som det första naturbruksgymnasiet i Sverige är vi på Munkagård sedan 2019 en certifierad FN-skola.

Att vara FN-skola betyder att man bryr sig mycket om hållbar utveckling med allt vad det innebär. Att visa omsorg om vår planet och att engagera sig för internationella frågor och mänskliga rättigheter, såväl här hemma som i resten av världen.

fn-förbundet banner

Elevförening

På Munkagård finns det en elevförening som utför flera aktioner under läsåret, bland annat i samband med FN-dagen 24 oktober och internationella kvinnodagen 8 mars.

Elevföreningen informerar själva om aktionerna på våra sociala medier, så håll utkik där!

FN-rollspel

En annan viktig del av att vara FN-skola är att vi får möjlighet att göra FN-rollspel.

Varje höst får elever i årskurs 3 genom FN-rollspelet en inblick i internationella samarbeten. Eleverna får genom förhandlingar och debatt i rollspelet uppleva de konflikter och svårigheter som uppstår när länder med olika förutsättningar, ideologier och intressen ska samarbeta.

Hittills har klimatfrågan varit i fokus för våra FN-rollspel. Genom den berörs också miljöfrågor, ekonomisk och social utveckling, säkerhetspolitik, mänskliga rättigheter och rättvisa.