Länk till förstasidan

Utbytesprojekt

co-founded

ASAP

Munkagårdsgymnasiet deltar i lantbruksprojektet ASAP (Agricultural Students Are Prepared). Deltagande länder är Sverige, Danmark, England och Tjeckien. Projektet handlar om teknikutveckling inom lantbruket och startade med en workshop i Norwich, England, hösten 2019. På grund av coronaviruset har merparten av de planerade workshoparna därefter tvingats skjutas fram. I maj 2022 kunde vi i varje fall välkomna 64 elever och lärare från lantbruksskolorna Beder i Danmark, Benesov i Tjeckien och Easton College i Norwich till oss på Munkagård.

Läs mer på projektet ASAP:s webbplats Länk till annan webbplats. och ASAP:s sida på Facebook Länk till annan webbplats.!

AMOOVE21

AMOOVE21 är ett Erasmus+ KA2 projekt med deltagande skolor från Holland, Sverige, Finland och Norge. Projektet pågår från våren 2020 till hösten 2023. I februari 2020 hölls en första kick-off på Clusius College i Nederländerna. Temat för projektet är uppdelat i tre delar: djurvård, häst och lantbruksdjur. Lärare och elever från de olika skolorna arbetar tillsammans kring uppgifter i e-twinning, och när pandemiläget tillåter besöker vi varandras skolor.

Våren 2021

Läsåret 20/21 blev tyvärr all utlandspraktik och utbyten inställda. Men! Det betyder inte att alla våra internationella projekt var inställda. I projektet Amoove21, finansierat av Erasmus+, samarbetar Munkagård med naturbruksgymnasier i Norge, Finland och Nederländerna kring uppgifter som rör lantbruk och djurvård. Under vårterminen 2021 fick elever i årskurs 1 på Munkagård brevväxla med elever från de andra skolorna. Vi använde oss av E-twinning och gjorde en del uppgifter tillsammans.

Hösten 2021

I november var det äntligen dags för det första elevutbytet i Amoove21-projektet. Två elever från årskurs 3, Ida och Lisa, åkte till Trondheim i Norge. Under två veckor besökte de naturbruksgymnasiet Skjetlein och gjorde en rad studiebesök tillsammans med elever från Norge, Nederländerna och Finland.

Våren 2022

Vecka 13–14 kommer 6 djurvårdselever till Munkagård, som en del av projektet Amoove21. Det är två elever från Norge och totalt fyra elever från två olika skolor i Nederländerna. Temat för utbytesperioden är smittskydd, och eleverna kommer bl.a. att göra studiebesök på Borås Djurpark.

Fikamember

Fikamember är ett Erasmus+ projekt som innebär ett utbyte mellan Munkagårdsgymnasiet och den franska skolan Lycée des Métiers du Bois d’Envermeu i Normandie. Projektets syfte är att jämföra skog i Sverige och Frankrike, olika typer av skogsförvaltning, avverkning, utrustning m.m.

4-10 april 2022 besökte de franska eleverna som går inriktningen skog Munkagårdsgymnasiet. Det blev rundvandring på skolan och besök på Store Mosse nationalpark som är känt för sitt myrlandskap. Vår skogslärare Anders berättade om landskapet samt vilka olika träd som finns där.

Eleverna från Frankrike gjorde även ett besök i en granskog där de fick se när både skotaren och skördaren var igång. Dessutom blev det ett besök i växthusen på skolan. Vår trädgårdslärare Hasse berättade om hur klimatförändringar kan bekämpas genom plantering av träd. Han planterar tillsammans med Munkagårdsgymnasiets elever frön från arter som är anpassade för ett annat klimat. Även besökarna fick möjlighet att plantera.

I början av maj 2022 besökte elever från inriktning Skogsbruk och Trädgård på Munkagård skolan i Normandie.

Tidigare projekt

2016–2018

Silvaprojektet – Ett utbyte med fokus på Skog som innefattade länderna Sverige, Finland, Frankrike, Luxemburg, Rumänien och Österrike. Silvaprojektet var ett Erasmus+ KA2 projekt.

Ett hektar Europa – Projektet gick ut på att jämföra odlingen av ett hektar vete i fyra olika europeiska länder och deltagande länder var Sverige, Danmark, England och Tjeckien.

2015

Planeringsresa Brasilien

2014

Kenya – förberedande besök

Sydafrika – utbyte

2012

Sydafrika – utbyte

Island – förberedande besök.

Leonardo Partnerskap 2011–2013