Länk till förstasidan

Fuskpolicy

Skollagen kap 5 17§:

I gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning får huvudmannen eller rektorn besluta att stänga av en elev helt eller delvis om:
2. eleven med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid bedömningen av elevens måluppfyllelse och kunskaper

Munkagårdsgymnasiets åtgärder:

- Lärare som upptäcker fusket meddelar elevens mentor
- Kursansvarige underkänner (F) om momentet återkommer senare. Kursansvarige ger en helt ny uppgift om momentet inte återkommer. Uppgiften ska verkställas/lämnas in veckan innan kursen avslutas.
- Är eleven under 18 år rapporteras fusket till föräldrar.
- I samtliga fall ska eleven ha samtal med rektor/ IT-ansvarig.IT-ansvarig tar samtal i de fall det rör sig om IT-relaterat fusk.
- Diskvalificering för utlandspraktik
- Vid upprepade fall kan rektor via huvudman stänga av eleven från undervisning.


Maria Johnsson-Thorén
Rektor Munkagårdsgymnasiet