Fuskpolicy

Angående fusk säger Skolverket:

”Det kan vara att eleven har en mobil uppkoppling mot internet under ett prov, använder en miniräknare när det inte är tillåtet, eller på något annat sätt försöker vilseleda bedömningar av kunskaper och måluppfyllelse.”

Munkagårdsgymnasiets åtgärder:

 • Mentor informeras.
 • Är eleven under 18 år rapporterar kursansvarige lärare fusket till föräldrar.
 • Kursansvarige lärare underkänner berörda moment (F) om momentet återkommer senare. Kursansvarige lärare ger en helt ny uppgift om momentet inte återkommer. Läraren avgör när uppgiften ska verkställas/lämnas in.
 • Eleven kallas till samtal med rektor.

Beroende på fuskets karaktär och omfattning kan ytterligare åtgärder verkställas:

 • Eleven kallas till samtal med IT-ansvarig i de fall det rör sig om IT-relaterat fusk.
 • Eleven diskvalificeras för utlandspraktik.
 • Kvarsittning. Eleven arbetar med kursrelaterade uppgifter utanför skoltiden. Kursansvarig lärare bestämmer innehåll, omfattning och tid.
 • Vid upprepade fall kan rektor via huvudman stänga av eleven från undervisning.

Angående avstängning i gymnasieskolan säger Skolverket:

I de frivilliga skolformerna kan man stänga av elever under andra förutsättningar och under längre tid än i de obligatoriska skolformerna. Det finns fyra situationer när skolan kan stänga av en elev:

 1. Om eleven fuskat.
 2. Om eleven stör eller hindrar utbildningen.
 3. Om eleven utsätter någon för kränkande behandling.
 4. Om eleven påverkar de andra elevernas trygghet och studiero på något annat sätt än punkt två och tre.

(Källa: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/studiero-och-disciplinara-atgarder)