Länk till förstasidan

Island

Munkagårdsgymnasiet har haft praktikutbyte med Island sedan mitten av 1990-talet i samarbete med Hvanneyri universitet som också står för jordbruksutbildningen på gymnasienivå på Island.

Årligen har vi skickat 2–3 elever, till en början inom trädgårds-, lantbruks- och floristutbildningen, senare år främst djurvårds-, trädgårds- och lantbrukselever.

Våra elever har alla år blivit mycket väl mottagna. De har fått en inblick i ett land där de gröna näringarna arbetar under helt andra förutsättningar än i Sverige. Lärarna har fått möjlighet att stifta bekantskap med isländska lärare och förhållandena i den isländska skolan. Vi hoppas att vårt samarbete skall kunna fortsätta långt in i framtiden!

APL-utbyte med Nordplus Junior

Nordplus Länk till annan webbplats. är ett program för utbildningssamarbeten mellan åtta deltagarländer i Norden och Baltikum. Finansieringen kommer från Nordiska ministerrådet och ansökan gäller för tre år i taget.

Personer som rider på hästar

Tänk att få göra sin APL här!

2022

Under våren 2022 kunde äntligen projektet fortsätta och tre elever från Island kom till Sverige för att göra praktik på varsin gård.

2020–2021

På grund av Covid-19-pandemin kunde inga utbyten genomföras under 2020 eller 2021. Vi hoppas att kunna återuppta projektet under 2022.

2019

Våren 2019 kom tre isländska elever till Munkagård. De gjorde två veckors APL på tre olika mjölk/köttgårdar i Halland. I september åkte Emilia Richardsson, Alice Modelius och Julia Bengtsson till Island. Emilia och Alice var på två olika fårgårdar och Julia var på en hästgård som föder upp och utbildar islandshästar. Med till Island åkte även Emma Svensson, som arbetar som lantbruksinstruktör på Munkagård.

2018

I september 2018 åkte Amanda Arvidsson, Amina Lindgren och Madeleine Bengtsson till Island och gjorde två veckors APL på tre olika fårgårdar.

Tre barn tittar på ett kostall tillsammans med en vuxen

Amanda, Amina och Madeleine besöker kostallet på Hvanneyri, gården som Islands lantbruksuniversitet driver.

Tre personer står och tittar på ett vattenfall

För att hålla på 48-timmars-regeln (48 h mellan kontakt med lantbruksdjur i olika länder) stannar eleverna i Reykjavik några dagar innan de åker vidare till sina gårdar. Runt Reykjavik finns gott om både natur och kultur att upptäcka. Här är Europas största vattenfall, Gullfoss.

Kalvar

Kalv med den, för Island karaktäristiska, tigrerade färgteckningen.